Farklı çözümler isteyen projeler için bilim ve teknolojiye dayalı çözümler üreten bağımsız bir mühendislik firmasıyız..

Projelerimizde uluslararası kalite normlarının ve standartlarının gereklerine uymaya özen gösteriyoruz.

Proje çözüm kriterimizin, müşteri değerlerini önemseyen, beklentileri anlayan, kaliteli, akılcı, ekonomik ve uygulanabilir olması, tercih edilmemizin en önemli etkenidir.

Projelerimiz
Yönetmelik ve Şartnameler
DERİN KAZI DESTEKLEME PROJELERİ

(İksa Sistemleri, Heyelan Önleme Yapıları)
Derin kazı destekleme sistemlerinin (iksa sistemi) ana ilkesi, inşa edilecek olan derin yapı çukurunun çevresinde bulunan mevcut yapılar, yollar, yaşam alanları ve altyapı tesisleri gibi her türlü yapının emniyetinin sağlanmasıdır.

Geoteknik Uygulama

Geoteknik, bilimsel metotlar ve mühendislik prensipleri kullanılarak zemin tabakasının ve malzemelerin özelliklerinin elde edilmesi, tahmin edilmesi ve bu bilgilerin mühendislik problemlerinde kullanılması uygulamasıdır. Zeminin ve çeşitli zemin malzemelerinin davranışlarını tahmin etmeye çalışarak , zemini insanlar için yaşanabilir hale getirme bilimidir.

Zemin Mekaniği

Zemin mekaniği, zemin davranışlarını inceleyen zemin fiziği ve mühendislik mekaniğinin bir dalıdır. Zemin akışkanların (genellikle hava ve su) ve tanelerin (genellikle kil, silt, kum, ve çakıl) heterojen karışımını içerdiğinden akışkanlar mekaniği ve katı cisim mekaniğinden ayrılır. Ancak zemin ayrıca organik katılar ve diğer maddeleri de içerebilir.